Nieuws
28 mei Vacature Directeur LiS

In verband met de pensionering van de huidige directeur in 2019 is het Bestuur van de Stichting Leidse instrumentmakers School op zoek naar een fulltime directeur (v/m) voor de LiS vakschool voor precisietechniek te Leiden.

De LiS is een kleine, moderne, goed geoutilleerde, technische vakschool voor middelbaar beroepsonderwijs met een lange historie en goede reputatie. De medewerkers zijn zeer betrokken bij de school, hebben brede expertise en specialisaties. De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan het Bestuur maar geniet voor de dagelijkse werkzaamheden grote autonomie.

De inschaling van de functie is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving voor een kleine vakschool in het middelbaar beroepsonderwijs en is maximaal schaal 14. De selectieprocedure zal conform de NVP-sollicitatiecode verlopen. Vertegenwoordigers van personeel en studenten worden via een of meerdere benoemingsadviescommissies betrokken bij de procedure.

Een pdf met de functieomschrijving en het persoonlijk profiel kan  hier worden gevonden.

Geïnteresseerden wordt verzocht dit voor 1 juli 2018 kenbaar te maken door een motivatiebrief en een recent curriculum vitae te sturen aan de voorzitter van het bestuur Dr. Aad J. van Strien (via email strien@lis.nl). 

Het voorlopige tijdpad voor de vervulling van de vacature, rekening houdend met de zomervakantieperiode, is als volgt:

Mei 2018:                            Start wervingsprocedure.

Juli 2018:                             Start selectieprocedure.

Oktober 2018:                    Bestuurlijke beslissing omtrent vacature vervulling.

Nov. en dec. 2018:            Oriëntatieperiode.

Januari 2019:                      Aanstelling.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en er kan ook om referenties worden gevraagd. De procedure wordt deels begeleid door een extern organisatie- en adviesbureau en zal volgens de geldende privacyregels worden behandeld.

Meer ...
17 mei Aankondiging

Klik hier voor meer informatie. 

 

Meer ...
14 mei De Leidse instrumentmakers School zoekt afstudeeropdrachten.

 

Wij zijn voor de afstudeerfase van het vierde jaar op zoek naar groepsopdrachten en afstudeerprojecten. De groepsopdrachten worden uitgevoerd door 3 studenten bij ons op de LiS. De opdrachten mogen gecombineerd elektronisch en /of mechanisch van aard zijn. De afstudeerprojecten vinden plaats bij u op locatie. Heeft u een opdracht voor ons, of bent u geïnteresseerd, maar heeft u nog geen opdracht? Stuur ons dan een e-mail naar Baars@lis.nl.

 

Wat verwachten wij van u:

Wij hopen dat u als opdrachtgever (samenwerkingspartner) een multidisciplinaire groepsopdracht of afstudeeropdracht biedt, die realistisch en haalbaar is voor de LiS-student gezien zijn vooropleiding. De begeleiding vanuit uw bedrijf/instelling wordt verricht door 1 of 2 ervaren specialisten die een aantal uren in de week begeleiding kunnen bieden. Indien nodig worden specialisten uit overige disciplines geraadpleegd vanuit het netwerk van uw bedrijf/instelling.

 

Wat kunt u van ons verwachten:

Vanuit de LiS zal er een begeleider worden aangesteld die de groepjes zal begeleiden. De opdracht loopt van september t/m eind januari en aan het eind van deze periode zal er een werkend product staan volgens specificaties. De groepen geven vervolgens een presentatie over het product en hun manier van oplossingsgericht werken. Dit alles wordt verduidelijkt in een verslag. Met dit groepsproject laten ze zien dat ze klaar zijn om aan het afstudeerproject te beginnen.

Een afstudeeropdracht wordt gedaan door een student bij u op locatie. Deze opdracht loopt van februari t/m juni. Een afstudeercommissie van twee personen van de LiS komen langs voor de beoordeling. Mocht u een afstudeer opdracht voor ons hebben dan is het van belang dat u een S-BB erkenning heeft voor research instrumentmaker.

Wij zouden het erg waarderen als u ons bij andere bedrijven zou kunnen aanbevelen.

 

Meer ...
19 maart De Leidse instrumentmakers School werkt samen met gemeente Katwijk aan Fieldlab Unmanned Valley in Valkenburg

Stichting Unmanned Valley Valkenburg (UVV) werkt samen met gemeente Katwijk, de Rijksoverheid, kennisinstituten en onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling van het Fieldlab. UVV is een testgebied voor onbemande toepassingen als drones, sensortechnologie en big data analyse.  De LiS zal haar kennis en faciliteiten inzetten om bedrijven te ondersteunen met prototype ontwikkeling. De eindexamenkandidaten zullen al het geleerde inzetten voor projecten op het Fieldlab als laatste proeve van bekwaamheid en ervaring opdoen in het samenwerken met bedrijven en omgaan met budgetten.

Het eerste project waar de LiS haar oog op heeft laten vallen is de brandweerdrone. Deze drones kunnen vroegtijdig een brand herkennen en inventariseren waar geblust moet worden en water gehaald kan worden. Op plaatsen waar de brandweer moeilijk komt of waar het te gevaarlijk is, kan de drone worden ingezet. De studenten zijn enthousiast over de projecten en vinden er zelfs vaak hun baan na het behalen van het diploma Research Instrumentmaker.

De LiS zal meewerken aan de volgende onderwerpen:

-         Een onderwijsloket voor het uitwisselen en versterken van kennis tussen onderwijsinstellingen op het gebied van drones;

-          Ontwikkelfaciliteiten voor de drone sector en het onderwijs creëren;

-          Uitvoeren en aantrekken van drone gerelateerde onderzoeksprojecten;

-          Versterken van de wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Meer ...
Agenda