Kosten

Voor een MBO-opleiding moet je wettelijk vastgesteld lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de student, het niveau van de opleiding (1-4) en de opleidingsvariant (BBL of BOL). Dit lesgeld moet worden betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie over het lesgeld verwijzen wij je naar www.duo.nl en www.rijksoverheid.nl

Wat zijn de schoolkosten?
Het begrip schoolkosten omvat alle kosten die studenten moeten maken voor het volgen van het onderwijs. Dit zijn de volgende 4 categorieën:

  1. De wettelijke vastgestelde verplichte bijdrage (lesgeld)
  2. De basisuitrusting school, waarvoor de school de kosten draagt
  3. De onderwijsbenodigdheden, waarvoor de studenten de kosten draagt
  4. De vrijwillige bijdrage

In het LiS schoolkostenbeleid en op de leermiddelenlijst zijn de richtprijzen opgenomen. De LiS streeft ernaar de kosten voor de student zo laag mogelijk te houden. De student is vrij in de keuze van een leverancier. In een aantal gevallen heeft de LiS een collectieve inkoop. Deelname hierin is niet verplicht, maar vaak wel voordelig(er).

Boekengeld
Bij de firma Index Books bestel je de voor de opleiding benodigde boeken. Index Books bezorgt de boeken op je huisadres en stuurt je de factuur.