Studieprogramma

De opleiding Research Instrumentmaker is een 4-jarige BOL opleiding op MBO niveau 4.

Het kwalificatiedossier Precisietechniek bestaat uit:

  1. Het basisdeel (B) dat wordt gevormd door:
    De beroepsspecifieke onderdelen. Dit zijn gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen die gelden voor het gehele kwalificatiedossier.
    De generieke onderdelen. Deze zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en voor zover het niveau 4 betreft het vak Engels.
  2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken en werkprocessen die het verschil maken tussen de verschillende kwalificaties in het kwalificatiedossier. Hiermee ga je je specifiek richten op het beroep Research Instrumentmaker. 
  3. De keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij het toerusten voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.

Vanaf het begin van de opleiding wordt ongeveer 50% van de onderwijstijd besteed aan praktijkonderwijs.

In het 2e en 3e leerjaar loop je stage, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, bij een van de vele stagebedrijven verbonden aan de LiS zoals TNO, Boers&Co, ASML en TU Delft.

In het 4e leerjaar werk je projectmatig aan het afstuderen en loop je een afstudeerstage.

De opleiding Instrumentmaker is een 3-jarige BOL opleiding op MBO niveau 3.

Het kwalificatiedossier precisietechniek, zoals hierboven staat beschreven,  geldt ook voor de niveau 3 opleiding.

Het verschil tussen niveau 3 en niveau 4 is dat de Instrumentmaker zich richt op het maken van instrumenten en de Research Instrumentmaker leert ook het ontwerpen van instrumenten.