LiS Alumni

ANBI

Basisgegevens ANBI

Naam van de instelling: Vereeniging ter Bevordering tot Opleiding van Instrumentmakers. Afgekort: de Vereeniging of LiS Alumni.
RSIN/fiscaal nummer: 0025.26.293
Adres: Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden
E-mail: alumni@lis.nl

Doel

dd

Jaarverslag

Het beleid van de stichting wordt jaarlijks gereflecteerd in het jaarverslag, evenals een actuele verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.