Bestuur

De Vereeniging kent een onbezoldigd bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur is per 16-3-2019:

  • Voorzitter: Marnix Verweij
  • Penningmeester: Donald van der Burg
  • Secretaris: Vacant (waarnemend secretaris M. Heemskerk)
  • Commissielid: Pieter Heidema,
  • Commissielid: Jerre Sweers
  • Commissielid: Sebastiaan de Fuijk
  • Commissielid: Tijmen van de Ven
  • Commissielid: Maurice Heemskerk
  • Commissielid: Kees van Oosten
  • Commissielid: Nikki van der Zouw