Inschrijven

De vereniging heeft ten doel de opleiding tot instrumentmaker, in stand gehouden door de Stichting LiS in samenwerking met Stichting LiS TOP, te ondersteunen. Dit gebeurt ondermeer door (financiële) ondersteuning van studenten van de LiS en bijdragen te verlenen aan de leermiddelen van de LiS en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging organiseert voor haar leden smposia, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en reünies.

Inschrijven kan middels het inschrijfformulier. U kunt dit formulier ingevuld per e-mail retourneren aan alumni@lis.nl. 

 Bedrijfslidmaatschap kan middels dit inschrijfformulier. U kunt dit formulier ingevuld per e-mail retourneren aan alumni@lis.nl.