Lidmaatschap

Doel
De alumnivereniging heeft ten doel oud-studenten en vierdejaars studenten van de Leidse instrumentmakers School (LiS) bij elkaar te brengen. Dit doen zij door het organiseren van symposia, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en reünies. Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid tot netwerken en contacten te leggen om innovatieve kennis te delen. 

Voor wie
De leden van de vereniging zijn zij die de opleiding aan de LiS hebben afgerond en donateurs. Studenten van de LiS worden in het vierde leerjaar uitgenodigd om alle activiteiten bij te wonen.

Voorts stelt de vereniging via het Studiefonds, onder voorwaarden en op beperkte schaal, donaties ter beschikking aan studenten die zonder die steun het onderwijs aan de LiS niet zouden kunnen bekostigen.

Contributie
De contributie bedraagt 30,- per kalenderjaar, daarvan is 15,- bestemd voor het lidmaatschap van de vereniging en 15,- of meer bestemd voor het Studiefonds.

Inschrijven
Schrijf je in via:

Stuur dit formulier ingevuld per e-mail terug aan alumni@lis.nl