Vereeniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker.

De vereniging heeft ten doel oud-studenten en 4e jaar studenten van de Leidse instrumentmakers School (LiS) bij elkaar te brengen door het organiseren van symposia, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en reünies. Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid tot netwerken en contacten te leggen om innovatieve kennis te delen.

De leden van de vereniging zijn zij die de opleiding aan de LiS hebben afgerond en donateurs. Studenten van de LiS worden in het 4e leerjaar uitgenodigd om alle activiteiten bij te wonen. 

Voorts stelt de vereniging via het Studiefonds, onder voorwaarden en op beperkte schaal, donaties ter beschikking aan studenten die zonder die steun het onderwijs aan de LiS niet zouden kunnen bekostigen.

De contributie bedraagt €30,- per kalenderjaar, daarvan is €15,- bestemd voor het lidmaatschap van de vereniging en €15,- of meer bestemd voor het Studiefonds.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                          Marnix Verweij

Penningmeester:              Donald van der Burg

Secretaris:                          Vacant

Commissieleden:              Pieter Heidema, Jerre Sweers, Sebastiaan de Fuijk, Tijmen van de Ven, Maurice Heemskerk

E-mail:                               alumni@lis.nl

LinkedIn:                           https://www.linkedin.com/groups/8545116

ANBI status

De vereniging heeft de ANBI status. Dat betekent dat uw contributie als gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voor die aftrek geldt wel een drempel. Als u met ons schriftelijk vastlegt om voor meer dan vijf jaar uw contributie te betalen in de vorm van een periodieke schenking, dan bestaat er geen drempel voor de aftrek en wordt het gehele bedrag in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen.

Een rekenvoorbeeld is te vinden op  https://www.miva.nl/help-mee/schenk-met-belastingvoordeel/.

 

Dit is hieronder uitgewerkt voor een modaal inkomen en een bedrag van €30,- waarbij men twee opties heeft:

 

Optie 1: Hierbij zijn de netto kosten 17,- euro, maar ontvangt de Vereniging €30,- per jaar.

 

Optie 2: Hierbij zijn de netto kosten 30,- euro, maar ontvangt de Vereniging 51,- per jaar.

 

 

 

Zonder overeenkomst

Met overeenkomst, optie 1

Met overeenkomst, optie 2

Uw gift

30,-

30,-

51,-

Belastingvoordeel

€0,-

13,-

21,-

U betaalt netto

30,-

17,-

30,-

 

In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van een modaal inkomen (€36.500, Bron: CPB). Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Wilt u gebruik maken van dit fiscale voordeel wanneer u kiest voor een periodieke gift? Vul dan het benodigde formulier in en stuur het naar alumni@lis.nl.

 

 

Naam van de instelling: Vereeniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker

RSIN/fiscaal nummer:    0025.26.293

Adres:                               Einsteinweg 61, 2333CC Leiden