Nieuws
4 oktober Resultaten impactmeting: Ruim 80.000 studenten in het beroepsonderwijs profiteren van publiek private samenwerking

Leiden, 4 oktober 2019 – Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. LiS TOP, waaronder het CIV “Life Sciences & Health” en de RIF “Instrumentation for Space” vallen, is de PPS organisatie van de Leidse instrumentmakers School, en is onderdeel van KATAPULT

Echte problemen

In de provincie Zuid Holland zijn maar liefst 56 publiek-private samenwerkingsverbanden, waaronder RIF Instrumentation for Space en CIV Life Sciences & Health, waar partners als Airbus DS, Herseninstituut, Holland Rijnland, ISIS, Leidse instrumentmakers School, Lens R&D, LUMC, SRON, Surge on Medical, TNO, TU Delft, van Straten Medical en VUMC samenwerken. Omdat de studenten met “echte problemen” uit het veld aan de slag moeten weten ze ook meteen waarvoor ze het doen. Dit is een belangrijke motiverende factor bij het in de praktijk brengen van de door hen op school opgedane kennis en kunde. De link tussen de theorie en de praktijk wordt hierdoor voor de studenten veel inzichtelijker. Voor de partners is het, naast een interessante screening voor nieuw personeel, ook een aantrekkelijke manier om problemen die ze tegenkomen bij de uitvoering van hun werk op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn: de ontwikkeling van chirurgische tools om nieuwe operatie technieken mogelijk te maken en een nieuwe testopstelling voor sensoren zodat er nu meerdere sensoren tegelijkertijd getest kunnen worden. Naast deze praktische aspecten zorgt de samenwerking tussen bedrijven, instellingen en scholen ook voor vernieuwing in het onderwijs, waar de partners graag bij meehelpen.

Figuur 1: test opstelling voor zonsensoren zoals ontworpen door de studenten van de LiS voor Lens R&D (credit: Lens R&D)

 

Goed gekwalificeerde mensen reden voor meer deelname bedrijven

De belangrijkste motivatie voor bedrijven en werkveldpartners om deel te nemen in een pps is in de meeste gevallen de noodzaak tot goed gekwalificeerd toekomstig personeel. Daarnaast realiseren bedrijven zich dat het beroep fundamenteel verandert, en zien zij het onderwijs als een manier om dit beroep en hun vakgebied samen vorm te geven. Bedrijven voelen zich, meer dan voorheen, actief en intensief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. In het mbo geldt leven lang ontwikkelen voorts als belangrijke deelnamereden, terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek zwaar weegt.

42% pps-en gericht op cross-sectorale uitdagingen

De door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid – worden in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt ook om meer samenwerking met het bedrijfsleven voor goede leeromgevingen met kennis over het stimuleren van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Uit de impactmeting blijkt dat maar liefst 42% van de pps-en zich nadrukkelijk richt op deze cross-sectorale uitdagingen. De high tech sector is het sterkst vertegenwoordigd met maar liefst 97 pps-en verspreid over Nederland, zoals het Field Lab Shared Smart Factory, gevestigd in de voormalige Philips armaturenfabriek in Emmen, die toegankelijk is voor de kleinere bedrijven zoals startups en MKB bedrijven.

Hans de Jong, President van Philips Nederland: “Er kán en móet meer

Hans de Jong, President van Philips Nederland en vice-voorzitter van FME, juicht de groei van het aantal pps-en toe, maar tegelijkertijd is hij ook kritisch: “Er kán en móet meer. We staan als land voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Het antwoord op deze uitdagingen is elkaar opzoeken. We hebben iets ontdekt en gecreëerd wat écht werkt. Bedrijven die nog niet actief zijn in een pps, roep ik dan ook op om zelf in actie te komen. Want alleen met veel meer bedrijven die écht samenwerken met het onderwijs kunnen we genoeg talent opleiden voor onze innovatie-samenleving.”

Overheidsbeleid stimuleert samenwerking

De groei van het netwerk is mede te danken aan stimuleringsmaatregelen vanuit zowel regionale als landelijke overheden. Provincies zien de meerwaarde van de infrastructuur die door pps-en ontstaat voor de regionale arbeidsmarkt. In Noord-Nederland investeren regionale overheden in de pps GAS 2.0 waarmee men vakmensen opleidt voor de energietransitie. Provincie Flevoland ondersteunt de Bio Academy. En in de Zaanstreek werken overheden aan de realisatie van een ZaanCampus voor techniek. Al deze initiatieven die mede vanuit het Techniekpact worden aangejaagd dragen bij aan een innovatiever beroepsonderwijs.

Over Katapult

Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid te verbeteren. Met als doel het opleiden van jongeren met de juiste skills zodat zij kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 84.000 studenten, 9.800 bedrijven en 5.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centers of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en pps-en in het beroepsonderwijs. Katapult is onderdeel van Platform Talent voor Technologie. Meer informatie: www.wijzijnkatapult.nl

Figuur 2: Uitreiking van de André Kuipers Ruimtevaartprijs aan de studenten van de LiS voor de door hun ontworpen en gebouwde zonsensor-testopstelling. (credit: Frank Molster)

Meer ...
30 september Workshop kerstballen blazen

Op zaterdag 16 en 30 november 2019 opent de LiS haar deuren voor het publiek. Niet om daar zo maar een beetje rond te kijken, maar om aan het werk gezet te worden. Met glasblazen wel te verstaan. Onder deskundige leiding kun je je eigen kerstboomballen blazen.


De school is uniek in Nederland en de machinerie voor glasbewerking zelfs uniek in Europa. En juist hier gaat het gebeuren. Spelen met glas. Dun glas. Puntje trekken, doorsnijden, dichtbranden, rechtdraaien enz. Wie geïnteresseerd is in techniek en dan met name de glasblaastechniek, kan het hart ophalen binnenkort. De school organiseert een speciale workshop kerstballen blazen voor ongeoefenden. En daar komt nogal wat bij kijken. Directeur Godelieve Bun: ‘de workshop is een fantastische manier om kennis te maken met deze bijzondere techniek en onze mooie school.’


Aan het eind van de workshop loop je dus, als alles goed gaat, naar buiten met een paar zelfgemaakte glazen kerstballen van zeer hoge kwaliteit. De kosten bedragen € 65,= daarvoor krijg je al het benodigde materiaal, veiligheidsmiddelen en speciale instructies van onze vakbekwame docenten. En we verzorgen wat lekkers bij de koffie en een broodje tussen de middag.

De workshop wordt gegeven op zaterdag 16 en 30 november 2019, van 10.00-15.00 uur. Het verdient aanbeveling om bijtijds, uiterlijk 09.45 uur, aanwezig te zijn zodat er optimaal van de tijd gebruik gemaakt kan worden.

Schrijf je in via dit formulier!

Meer ...
23 september Oud-student laat LiS ruim 0,2 miljoen euro na

De Leidse instrumentmakers School (LiS) heeft een nalatenschap ontvangen ter waarde van ruim 0,2 miljoen euro. De erfenis, nagelaten door oud-student en meester-instrumentmaker Pieter Leemans (1925-2017) wordt ondergebracht in een Fonds op Naam, het De Nobel-Leemans Fonds. Uit dit fonds worden moderne machines voor het bewerken van metalen en andere materialen aangeschaft, zodat  onze studenten werken met de nieuwste precisie­technieken. De school is enorm dankbaar.

Pieter Leemans is geboren en getogen in Leiden waar hij na de ambachtsschool in 1943 aan het Kamerlingh Onnes Laboratorium begon met de opleiding tot instrumentmaker. In 1948 behaalde hij het prestigieuze Meester diploma. Hij werkte toen al bij het Fysisch-Elektronisch Laboratorium van TNO op de Waalsdorpervlakte in Den Haag, waar hij tot zijn pensionering bleef. Vele jaren gaf hij daar leiding aan de ongeveer 40 instrumentmakers (waarvan de helft met het Meester diploma) die daar werkten. Van bijzonder grote betekenis voor TNO is zijn mechanische constructie van moderne radarsystemen geweest.

Met de LiS behield hij een langdurige band als lid van de examencommissie. Daarbij heeft hij zich door het ontwerpen van nieuwe examenwerkstukken voortdurend ingezet voor de verbetering en kwaliteit van het vakmanschap.

Hij is nooit getrouwd geweest en leidde een sober en betrekkelijk eenzelvig bestaan. Zijn grootste hobby was het verzamelen, restaureren en ontwerpen van mechanische en elektronische speeldozen.

Pieter Leemans (l) en collega Boogert bij de doppenponser (1944)

Meer ...
4 september Aanmelding studiejaar 2020-2021 geopend

De aanmelding voor studiejaar 2020-2021 is geopend! Meer informatie over de procedure kun je vinden via deze link. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een meeloopdag en een informatieavond. 

Onze open dagen zijn op:

zaterdag 2 november 2019 van 09:00-13:00,

dinsdag 7 januari 2020 van 15:00-20:00 en

zaterdag 14 maart 2020 van 09:00-13:00.

Meer ...
27 mei Documentaire 'The future is handmade'.

In april spraken archeoloog Maikel Kuijpers en directeur van de LiS Godelieve Bun met Tessa de Wekker van het Leidsch Dagblad over de speciale band tussen wetenschap en vakmanschap. Reden voor dit interview is de prachtige documentaire van Maikel, 'The future is handmade'. Het artikel werd gepubliceerd op 24 april jl. en lees je hier.

Benieuwd naar de documentaire? Bekijk hem middels deze link.

Meer ...
17 mei Gezocht: Hospita's

 

De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een unieke MBO vakschool voor precisietechniek. De school leidt al meer dan 100 jaar instrumentmakers op; vakmensen die innovatieve precisie-instrumenten voor wetenschap en industrie maken. Studenten komen vanuit alle delen van Nederland naar Leiden om aan onze school te studeren.

Voor meer informatie en aanmelden:

 studentzakenlis@lis.nl t.a.v Anne Bosch

Einsteinweg 61
2333 CC Leiden

Telefoon: 071-5681168

 

Meer ...
28 februari Nieuwe directeur LiS

Eind 2017 heeft onze directeur Dick Harms aangekondigd dat hij voornemens is medio 2019 bij de LiS met pensioen te gaan. In het afgelopen jaar is een sollicitatieprocedure met goed gevolg afgerond en het bestuur is verheugd nu te kunnen mededelen dat mevrouw Godelieve Bun op 1 maart 2019 het stokje van Dick Harms als directeur van de LiS overneemt.

Mevrouw Bun is geen onbekende in de techniek en in het onderwijs. Ze studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en werkte onder meer als teamleider bij de Hogeschool Utrecht bij de afdeling Fijnmechanische Techniek. Naast een loopbaan in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs heeft zij diverse functies vervuld in het bedrijfsleven.

Wij heten Godelieve van harte welkom in ons midden en wensen haar veel succes.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Leidse instrumentmakers School

 

Meer ...
18 december Kerstvakantie

Wij zijn wegens de kerstvakantie gesloten van 21 december 12:00 tot 7 januari.

Meer ...
4 december Kerstballen blazen 2018

Op zaterdag 24 november en zaterdag 1 december hebben we weer kerstballen geblazen in onze glaswerkplaats. De cursisten hebben met veel plezier hard gewerkt aan hun set kerstballen.

 

Meer ...
13 november Vacatures bij de LiS

Op dit moment staan er maar liefst drie vacatures open bij de Leidse instrumentmakers School!

We zijn op zoek naar twee TOA's en een medewerker bij het Bedrijfsbureau. Kijk snel op de vacature pagina en reageer vóór 3 december 2018.

Meer ...
1 november LiS studenten in de prijzen bij NLF gala

Op vrijdag 26 oktober jl. hebben voormalig LiS studenten Bob Roos, Jelle van der Werff en Johan van den Berg tijdens het gala van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds (NLF) zowel de Jan Dellaert prijs (voor MBO Vliegtuig en ruimtevaarttechnieken) als de Andre Kuipers Ruimtevaart prijs in ontvangst mogen nemen voor het resultaat van hun groepsproject. Aan beide prijzen is een geldbedrag van €2500 verbonden.

Tijdens het groepsproject hebben ze een testopstelling ontworpen voor zonnesensoren waarbij 12 (in plaats van 1) sensoren tegelijkertijd getest kunnen worden. De opstelling moest geschikt zijn om onder twee verschillende hoeken te werken, in twee verschillende vacuümtanks, bij temperaturen variërend van -125 tot +125°C, waarbij de hele opstelling snel afgekoeld en opgewarmd moest kunnen worden. De studenten hebben het hele traject doorlopen van idee tot het daadwerkelijke product dat nu gebruikt wordt bij de opdrachtgever Lens R&D.

Meer ...
28 mei Vacature Directeur LiS

In verband met de pensionering van de huidige directeur in 2019 is het Bestuur van de Stichting Leidse instrumentmakers School op zoek naar een fulltime directeur (v/m) voor de LiS vakschool voor precisietechniek te Leiden.

De LiS is een kleine, moderne, goed geoutilleerde, technische vakschool voor middelbaar beroepsonderwijs met een lange historie en goede reputatie. De medewerkers zijn zeer betrokken bij de school, hebben brede expertise en specialisaties. De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan het Bestuur maar geniet voor de dagelijkse werkzaamheden grote autonomie.

De inschaling van de functie is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving voor een kleine vakschool in het middelbaar beroepsonderwijs en is maximaal schaal 14. De selectieprocedure zal conform de NVP-sollicitatiecode verlopen. Vertegenwoordigers van personeel en studenten worden via een of meerdere benoemingsadviescommissies betrokken bij de procedure.

Een pdf met de functieomschrijving en het persoonlijk profiel kan  hier worden gevonden.

Geïnteresseerden wordt verzocht dit voor 10 juli 2018 kenbaar te maken door een motivatiebrief en een recent curriculum vitae te sturen aan de voorzitter van het bestuur Dr. Aad J. van Strien (via email strien@lis.nl). 

Het voorlopige tijdpad voor de vervulling van de vacature, rekening houdend met de zomervakantieperiode, is als volgt:

Mei 2018:                            Start wervingsprocedure.

Juli 2018:                             Start selectieprocedure.

Oktober 2018:                    Bestuurlijke beslissing omtrent vacature vervulling.

Nov. en dec. 2018:            Oriëntatieperiode.

Januari 2019:                      Aanstelling.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en er kan ook om referenties worden gevraagd. De procedure wordt deels begeleid door een extern organisatie- en adviesbureau en zal volgens de geldende privacyregels worden behandeld.

Meer ...
22 mei Studiefinanciering. Hoe zit dat?

Als je 18 wordt en een mbo-opleiding volgt, krijg je ook recht op studiefinanciering. Maar hoe vraag je dit aan? En wat zijn de mogelijkheden?

Bij het aanvragen van studiefinanciering komt best nog wel veel kijken. Misschien heb je vragen over studiefinanciering. Want hoeveel heb je nodig? En waar bestaat studiefinanciering eigenlijk uit? Hoe zit het met reizen en wat voor rol spelen je ouders bij de studiefinanciering?

Om jou (en je ouders) zo goed mogelijk voor te bereiden op de keuzes die je moet maken, organiseert DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs) hier een webinar over. Een webinar is een voorlichting die je thuis via de computer kunt bekijken. Inschrijven met je mailadres is voldoende. Het webinar vindt plaats op donderdag 24 mei om 19:30 uur en duurt 45 minuten.

Vragen die tijdens het webinar beantwoord worden, zijn:

- Waaruit bestaat studiefinanciering tegenwoordig? Is er meer dan alleen een lening?

- Wat is de aanvullende beurs en moet ik die ook terugbetalen?

- Hoe zit het met studiefinanciering en reizen met het openbaar vervoer?

- Hoe vraag ik studiefinanciering aan?

- Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen?

- Hoe zit het met het terugbetalen van een lening?

Dit en nog veel meer zal tijdens het webinar besproken worden. Ook kun je zelf vragen stellen. Die worden dan tijdens het webinar zo veel mogelijk meteen behandeld.

Uiteraard is deelname aan het webinar gewoon gratis. Je kunt je voor het webinar aanmelden via deze link: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-mbo.jsp

 

 

Meer ...
14 mei De Leidse instrumentmakers School zoekt afstudeeropdrachten.

 

Wij zijn voor de afstudeerfase van het vierde jaar op zoek naar groepsopdrachten en afstudeerprojecten. De groepsopdrachten worden uitgevoerd door 3 studenten bij ons op de LiS. De opdrachten mogen gecombineerd elektronisch en /of mechanisch van aard zijn. De afstudeerprojecten vinden plaats bij u op locatie. Heeft u een opdracht voor ons, of bent u geïnteresseerd, maar heeft u nog geen opdracht? Stuur ons dan een e-mail naar Baars@lis.nl.

 

Wat verwachten wij van u:

Wij hopen dat u als opdrachtgever (samenwerkingspartner) een multidisciplinaire groepsopdracht of afstudeeropdracht biedt, die realistisch en haalbaar is voor de LiS-student gezien zijn vooropleiding. De begeleiding vanuit uw bedrijf/instelling wordt verricht door 1 of 2 ervaren specialisten die een aantal uren in de week begeleiding kunnen bieden. Indien nodig worden specialisten uit overige disciplines geraadpleegd vanuit het netwerk van uw bedrijf/instelling.

 

Wat kunt u van ons verwachten:

Vanuit de LiS zal er een begeleider worden aangesteld die de groepjes zal begeleiden. De opdracht loopt van september t/m eind januari en aan het eind van deze periode zal er een werkend product staan volgens specificaties. De groepen geven vervolgens een presentatie over het product en hun manier van oplossingsgericht werken. Dit alles wordt verduidelijkt in een verslag. Met dit groepsproject laten ze zien dat ze klaar zijn om aan het afstudeerproject te beginnen.

Een afstudeeropdracht wordt gedaan door een student bij u op locatie. Deze opdracht loopt van februari t/m juni. Een afstudeercommissie van twee personen van de LiS komen langs voor de beoordeling. Mocht u een afstudeer opdracht voor ons hebben dan is het van belang dat u een S-BB erkenning heeft voor research instrumentmaker.

Wij zouden het erg waarderen als u ons bij andere bedrijven zou kunnen aanbevelen.

 

Meer ...
9 april Vacature Vakdocent metaal leerjaar 1

Vakdocent metaal (0.8-1fte), voor onze 1e jaars metaalwerkplaats

De Leidse instrumentmakers School (www.lis.nl)

De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een kleinschalige MBO vakschool voor precisietechniek. De school leidt al meer dan 100 jaar instrumentmakers op: vakmensen die innovatieve precisie-instrumenten voor wetenschap en industrie maken. Tijdens de opleiding Research instrumentmaker worden studenten intensief getraind op het gebied van metaalbewerking, bewerking van glas en andere harde materialen, optica en elektronica.

De LiS is een onafhankelijke school met ongeveer 300 studenten en heeft de ambitie om te groeien naar 400 studenten. Daar ons eerste leerjaar een belangrijke rol speelt voor deze groei zijn we op zoek naar een docent die ons hier wil komen  versterken.

Functieomschrijving

Het eerste leerjaar van de opleiding kan gezien worden als een zeer breed oriënterend jaar, onze studenten komen in aanraking met alle facetten van het vak. Binnen de metaalwerkplaatsen wordt de basis gelegd voor de verdere (studie)loopbaan. Vele studenten komen hier voor het eerst in aanraking met machines en hebben hier een goede begeleiding bij nodig. De eerste prioriteit ligt op het gebied veiligheid en de ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal.

Als Vakdocent metaal ben jij degene die samen met de instructeur(s), toa(s) en andere vakdocenten ervoor zorgdraagt dat deze ontwikkeling goed verloopt.

 

Wat verwachten we van je binnen deze functie:

·         Het ontwikkelen en uitvoeren van vakonderwijs (praktijk) op het gebied van metaalbewerking (draaien, frezen, CNC en basis metaal vaardigheden).

·         Onderhoud van de lesmiddelen (het machinepark).

·         Theoretische vakgerichte lessen verzorgen.

·         Het begeleiden van studenten in hun loopbaan.

·         Het begeleiden van stages.

 

Functie-eisen

Om goede invulling te kunnen geven aan deze rol beschik je over:

·         HBO werk- en denkniveau.

·         Een 2e graad lesbevoegdheid werktuigbouwkunde, mechanische techniek met lesgevende ervaring.

·         Affiniteit met en kennis van CNC verspanen (fanuc 31, HAAS) is een pré.

·         Affiniteit met en kennis van Tig en Mig/Mag lassen is een pré.

Profiel

We zijn op zoek naar een kandidaat met de volgende competenties:

·         Teamspeler maar ook zelfstandig kunnen acteren.

·         Een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

·         Creatief.

·         Vakbekwaam.

·         Passie voor het vak.

·         Pedagogisch sterk.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-mbo is van toepassing. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.687,= en maximaal € 4.019,= bruto per maand op basis van een volledig dienstverband (schaal LB). De omvang van de functie is 0,8 - 1,0 fte.

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij de heer Bart Schouten, manager Onderwijs. E-mail adres: schouten@lis.nl.

Je sollicitatie inclusief curriculum vitae kun je tot 7 mei 2018 mailen naar schouten@lis.nl onder vermelding van vacature nummer 500/02.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Een assessment kan eventueel deel uitmaken van de selectieprocedure.

Selectiegesprekken vinden plaats in week 20 (week van 14 mei 2018).

Meer ...
9 april Vacature Vakdocent metaal

Vakdocent metaal (0,8-1,0 fte)

De Leidse instrumentmakers School (www.lis.nl)

De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een kleinschalige MBO vakschool voor precisietechniek. De school leidt al meer dan 100 jaar instrumentmakers op: vakmensen die innovatieve precisie-instrumenten voor wetenschap en industrie maken. Tijdens de opleiding Research instrumentmaker worden studenten intensief getraind op het gebied van metaalbewerking, bewerking van glas en andere harde materialen, optica en elektronica.

De LiS is een onafhankelijke school met ongeveer 300 studenten en heeft de ambitie om te groeien naar 400 studenten. Door pensionering van één van onze vakdocenten zijn we op zoek naar een vakdocent metaal voor onze hogere jaars onwikkelingswerkplaats.

Functieomschrijving

Ben jij een vakdocent met passie voor het ontwerpen, ontwikkelen en maken van precisie instrumenten en wil je studenten helpen in hun ontwikkeling tot bekwaam Research instrumentmaker dan is dit een droombaan.

De studenten die je samen met de andere vakdocenten, instructeur(s) en Toa(s) begeleidt kunnen zelfstandig en veilig in een werkplaats werken maar zijn vaak met uitdagende klussen bezig voor onder andere ons leerbedrijf. Ze dienen zich nog verder te ontwikkelen op met name het constructie en CNC gebied en hebben hier een leermeester voor nodig.

 

Wat verwachten we van je binnen deze functie:

·         Het ontwikkelen en uitvoeren van vakonderwijs op het gebied van metaalbewerking (draaien, frezen, CNC en basis metaal vaardigheden).

·         Onderhoud van de lesmiddelen (het machinepark).

·         Theoretische vakgerichte lessen kunnen verzorgen.

·         Het begeleiden van studenten in hun loopbaan.

·         Het begeleiden van stages.

·         Ondersteunen bij en uitvoeren van constructie opdrachten.

·         Het verzorgen van lessen op het gebied van constructies (tekenen).

 

Functie-eisen

Om goede invulling te kunnen geven aan deze rol beschik je over:

·         HBO werk- en denkniveau (een LiS achtergrond is een pré).

·         Een 2e graads lesbevoegdheid of bereidheid deze te halen.

·         Kennis van en ervaring met 3d tekenpakketten (inventor).

·         Kennis van en ervaring met Cad/Cam (Siemens, Fanuc/Haas).

·         Ervaring als constructeur van fijnmechanische instrumenten is een pré.

·         Affiniteit met en kennis van CNC verspanen is een pré.

 

Profiel

We zijn op zoek naar een kandidaat met de volgende competenties:

·         Teamspeler maar ook zelfstandig kunnen acteren.

·         Een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

·         Creatief.

·         Vakbekwaam.

·         Passie voor het vak.

·         Innovatief.

·         Projectmatig werken.

 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-mbo is van toepassing. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.687,= en maximaal € 4.019,= bruto per maand op basis van een volledig dienstverband (schaal LB). De omvang van de functie is 0,8 - 1,0 fte.

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij de heer Bart Schouten, manager Onderwijs. E-mail adres: schouten@lis.nl.

Je sollicitatie inclusief curriculum vitae kun je tot 7 mei 2018 mailen naar schouten@lis.nl onder vermelding van vacature nummer 500/03.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Een assessment kan eventueel deel uitmaken van de selectieprocedure.

Selectiegesprekken vinden plaats in week 20 (week van 14 mei 2018).

Meer ...
19 maart De Leidse instrumentmakers School werkt samen met gemeente Katwijk aan Fieldlab Unmanned Valley in Valkenburg

Stichting Unmanned Valley Valkenburg (UVV) werkt samen met gemeente Katwijk, de Rijksoverheid, kennisinstituten en onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling van het Fieldlab. UVV is een testgebied voor onbemande toepassingen als drones, sensortechnologie en big data analyse.  De LiS zal haar kennis en faciliteiten inzetten om bedrijven te ondersteunen met prototype ontwikkeling. De eindexamenkandidaten zullen al het geleerde inzetten voor projecten op het Fieldlab als laatste proeve van bekwaamheid en ervaring opdoen in het samenwerken met bedrijven en omgaan met budgetten.

Het eerste project waar de LiS haar oog op heeft laten vallen is de brandweerdrone. Deze drones kunnen vroegtijdig een brand herkennen en inventariseren waar geblust moet worden en water gehaald kan worden. Op plaatsen waar de brandweer moeilijk komt of waar het te gevaarlijk is, kan de drone worden ingezet. De studenten zijn enthousiast over de projecten en vinden er zelfs vaak hun baan na het behalen van het diploma Research Instrumentmaker.

De LiS zal meewerken aan de volgende onderwerpen:

-         Een onderwijsloket voor het uitwisselen en versterken van kennis tussen onderwijsinstellingen op het gebied van drones;

-          Ontwikkelfaciliteiten voor de drone sector en het onderwijs creëren;

-          Uitvoeren en aantrekken van drone gerelateerde onderzoeksprojecten;

-          Versterken van de wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Meer ...
22 december Kerstvakantie

Bestuur, directie en medewerkers van de
Leidse instrumentmakers School
 wensen u prettige kerstdagen en een succesvol 2018!

I.v.m. de kerstvakantie zijn wij gesloten van 23 december 2017 tot 8 januari 2018.

Meer ...
18 december LiS scoort goed in de Keuzegids MBO

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie heeft haar keuzegids MBO voor 2018 gepubliceerd. De Leidse instrumentmakers School heeft ook dit jaar weer de kwaliteitszegel 'Topopleiding' bemachtigd. We hebben een score van maar liefst 88 ontvangen. Wil je meer weten over deze beoordeling? Kijk dan op www.keuzegids.org. Op 13 januari is er een open dag op de LiS waar we je alles kunnen vertellen over de opleiding tot Research Instrumentmaker. 

Meer ...
11 december LiS maandag 11 december gesloten

Vanwege het winterse weer is besloten de school vandaag te sluiten. Houdt je mail in de gaten voor eventuele updates.

Meer ...
11 juli De Leidse instrumentmakers School zoekt een Lid van de Raad van Toezicht

De LiS is een zelfstandige vakschool in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor precisietechniek. De afgestudeerden vinden zonder noemenswaardige problemen een uitdagende werkkring in de hightech precisie-industrie in het gehele land, bij Nederlandse kennisinstituten zoals TNO en in de ontwikkelingswerkplaatsen van Nederlandse onderzoeksinstituten en universiteiten.

De LiS bestaat sinds 1901, is gevestigd in Leiden, heeft ruim 300 studenten, is financieel gezond en beschikt over uitstekende faciliteiten. In 2016 is nieuwbouw opgeleverd die in de komende jaren een verdere groei mogelijk maakt.

De school herbergt tevens een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) onder de naam LiS TOP.  Dit centrum, mede mogelijk gemaakt door overheidsinvesteringssubsidies, richt zich niet alleen op hightech precisie-industrie maar in toenemende mate ook op de sectoren Life Sciences & Health en Instrumentation for Space. Veel projecten van het CIV worden in het onderwijsprogramma geïntegreerd.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op zowel de school als het CIV, en fungeert als klankbord voor het bestuur en de directie. De raad is breed samengesteld met ervaring en deskundigheid uit bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap.

Het profiel voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht is:

       Ruime ervaring in bestuur of management van een mbo-instelling;

      Sterke affiniteit met techniek en het werkterrein van de LiS, en bij   voorkeur een relevant bestuurlijk netwerk;

       Gedrevenheid om vanuit een toezichthoudende rol bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de school en het CIV;

       Communicatief sterk, met goed gevoel voor verhoudingen in een kleine, hechte organisatie.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. 

Voor nadere inlichtingen over de Raad van Toezicht of het attenderen op mogelijke kandidaten kan contact worden opgenomen met de voorzitter, J.E. van der Boon, via email (je.vanderboon@bb.leidenuniv.nl) of telefonisch (071-5273003). 

Reacties zijn mogelijk tot 1 september 2017.

Met het oog op het vergroten van de diversiteit in de organisatie worden reacties van vrouwen in het bijzonder op prijs gesteld.  

Meer ...
22 mei LiS eerste Haas Technical Education Center (HTEC) in Nederland

 

Op de LiS leren studenten fijnmechanische bewerkingen op een hoog niveau.

De Leidse instrumentmakers School (LiS) wordt het eerste Haas Technical Education Center (HTEC) in Nederland. Haas Automation gaat daarmee in nauwe samenwerking met Haas Factory Outlet in Houten, de LiS ondersteunen in haar CNC-onderwijs. De LiS beschikte al over twee Haas SuperMiniMills en een Haas VF-1 bewerkingscentrum.

De LiS is dé gespecialiseerde vakschool voor precisietechnologie in Nederland en versterkte die positie recent via stevige investeringen in uitbreiding van huisvesting en machinepark.

Op de LiS leren studenten fijnmechanische bewerkingen op een hoog niveau. Dat kan omdat de school beschikt over een uitgebreid machinepark en gedreven personeel. Directeur Dick Harms: “Daarmee zijn we één van de weinige opleidingen waar studenten het vak gedegen kunnen leren en daarmee later in het bedrijfsleven direct aan de slag kunnen. Daarin onderscheiden we ons van andere opleidingen.”

Momenteel levert de school jaarlijks circa 50 studenten af, waarvan een deel doorstroomt naar het hbo. Het aantal aanmeldingen is de laatste 3 jaren sterk gegroeid, waardoor er in de toekomst ook meer afgestudeerden zullen zijn.

 

Opdrachten voor industrie en wetenschap
Met LiS Engineering, onderdeel van de aparte stichting LiS TOP, ontwikkelen en maken studenten fijnmechanische componenten in opdracht voor industrie en wetenschap. Voor bedrijven die willen weten wat de LiS voor hen kan betekenen en wat zij voor de LiS kunnen betekenen is er op donderdag 18 mei de mogelijkheid een kijkje achter de schermen te komen nemen. Op die dag is tevens de officiële start van de samenwerking tussen de LiS en Haas Automation. Met de start van het HTEC in Leiden opent Haas haar 105e Technical Education Center in Europa. HTEC is het label waarmee Haas Automation scholen erkent die uitmunten in CNC-onderwijs.

Bron: MetaalNieuws

Meer ...
23 december LiS scoort wederom hoog in Keuzegids Mbo!

In de categorie 'Vakscholen' moeten wij in 2017 twee particulier gefinancierde scholen voor laten gaan. Echter staat de Lis in de sector 'Industrietechniek', waar de school afgemeten wordt tegen álle scholen van heel Nederland, alweer op nummer één! De LiS mag hierdoor het predicaat en bijbehorend stempel 'Topopleiding' voeren.

 

Bron zegel: www.keuzegids.org

Meer ...
8 december Opening nieuwe vleugel LiS 6 december

Dinsdag 6 december werd onze nieuwe vleugel feestelijk geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

De koning deed dit door tijdens zijn rondgang in de LiS de onderdelen van het openingsvoorwerp 'de Leidse instrumentmakers Sleutels' te verzamelen, de sleutels te monteren en het resultaat op LiS-kwaliteit te controleren. De sleutels werden daarna overhandigd aan Dick Harms, directeur van de LiS.

 

De koning startte in de glasblazerij waar hij, nadat hij uitleg had gekregen van studenten, zelf aan de slag mocht. Onder het toeziend oog van docent glastechniek Frans Folst zou de koning één bol blazen, het werden er zelfs twee.

 

De rondgang ging verder in de Utopa werkplaats waar de koning de overige onderdelen van 'de Leidse instrumentmakers Sleutels' verzamelde en zo langs alle disciplines van de werkplaats kwam (zoals draaien, frezen en vonken). Hij toonde zich zeer geïnteresseerd en maakte volop gebruik van de gelegenheid om in gesprek te gaan met onze studenten.

 

Na het uitzwaaien van de koning maakte de LiS zich op voor het Open Huis. Het was een drukbezochte middag met veel belangstellenden die een kijkje kwamen nemen.

 

Bestuur, directie en medewerkers, maar vooral ook studenten van de LiS, kijken terug op een zeer geslaagde dag.

 

Meer ...
28 oktober LiS krijgt extra subsidie uit Regionaal investeringsfonds MBO

De LiS kan met deze subsidie haar lesprogramma's verrijken op het terrein van de astronomie en ruimtevaart.

Op 24 oktober heeft minister Jet Bussemaker (OCW) bekend gemaakt dat de Leidse instrumentmakers School ruim 500.000 euro ontvangt uit het Regionaal Investeringsfonds MBO voor de periode 2017-2020. Op dit moment ontbreekt het aan een specifieke MBO-opleiding die zich richt op instrumentatie en onderdelen voor de ruimtevaart en astronomie. De LiS wil de subsidie gebruiken om dit gat op te vullen door specialisaties binnen het bestaande lesprogramma te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van stage of keuzemodule. Daarnaast zal een gedeelte van de subsidie gebruikt worden om het mogelijk te maken dat bedrijven en (onderzoeks)instellingen samen met studenten innovatieve opdrachten op het gebied van de ruimtevaart en astronomie uit voeren (zowel op school als bij de bedrijven). Wij danken de minister in het vertrouwen dat ze stelt, in ons en de bij deze aanvraag betrokken partners.

Meer ...
2 oktober LiS ontvangt gouden Erepenning Gemeente Leiden

De Leidse instrumentmakers School ontving op 1 oktober 2016 de Leidse Erepenning in goud.

De Leidse instrumentmakers School ontving uit handen van burgemeester Lenferink, namens B&W Leiden, op 1 oktober 2016 de Leidse Erepenning in goud. Namens de LiS nam directeur Dick Harms de penning in ontvangst, in bijzijn van een grote groep studenten, personeel en leden van het bestuur.

De LiS is buitengewooin verguld met de erepenning en beschouwt het als een stimulans om de goede naam en faam blijvend te beschermen en veilig te stellen.

Hulde aan B&W Leiden voor deze mooie erkenning!

Meer ...