Nieuws
28 mei Vacature Directeur LiS

In verband met de pensionering van de huidige directeur in 2019 is het Bestuur van de Stichting Leidse instrumentmakers School op zoek naar een fulltime directeur (v/m) voor de LiS vakschool voor precisietechniek te Leiden.

De LiS is een kleine, moderne, goed geoutilleerde, technische vakschool voor middelbaar beroepsonderwijs met een lange historie en goede reputatie. De medewerkers zijn zeer betrokken bij de school, hebben brede expertise en specialisaties. De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan het Bestuur maar geniet voor de dagelijkse werkzaamheden grote autonomie.

De inschaling van de functie is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving voor een kleine vakschool in het middelbaar beroepsonderwijs en is maximaal schaal 14. De selectieprocedure zal conform de NVP-sollicitatiecode verlopen. Vertegenwoordigers van personeel en studenten worden via een of meerdere benoemingsadviescommissies betrokken bij de procedure.

Een pdf met de functieomschrijving en het persoonlijk profiel kan  hier worden gevonden.

Geïnteresseerden wordt verzocht dit voor 10 juli 2018 kenbaar te maken door een motivatiebrief en een recent curriculum vitae te sturen aan de voorzitter van het bestuur Dr. Aad J. van Strien (via email strien@lis.nl). 

Het voorlopige tijdpad voor de vervulling van de vacature, rekening houdend met de zomervakantieperiode, is als volgt:

Mei 2018:                            Start wervingsprocedure.

Juli 2018:                             Start selectieprocedure.

Oktober 2018:                    Bestuurlijke beslissing omtrent vacature vervulling.

Nov. en dec. 2018:            Oriëntatieperiode.

Januari 2019:                      Aanstelling.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en er kan ook om referenties worden gevraagd. De procedure wordt deels begeleid door een extern organisatie- en adviesbureau en zal volgens de geldende privacyregels worden behandeld.

Volgend bericht 1 november LiS studenten in de prijzen bij NLF gala Vorig bericht 22 mei Studiefinanciering. Hoe zit dat?