Een carrière in de precisietechniek, iets voor jou? 

De Leidse instrumentmakers School (LiS) verzorgt de 4-jarige opleiding tot Research Instrumentmaker, een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding op MBO niveau 4.

Research Instrumentmaker, wat is dat eigenlijk?

Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt. Je bedenkt, ontwerpt en bouwt met behulp van diverse machines, zowel handbediende als volautomatische, innovatieve, nauwkeurige instrumenten van metaal, maar ook van kunststof of glas. Met zogenoemde 'verspanende technieken' als draaien, frezen, slijpen en polijsten maak je die precies op maat. Uiterste nauwkeurigheid is van groot belang. Het is belangrijk dat je geconcentreerd en heel precies kunt werken.

Welke kenmerken heeft een Research Instrumentmaker?

Een Research Instrumentmaker is een knutselaar, puzzelaar en uitvinder met een natuurlijke aanleg voor techniek. Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig, je hebt aandacht voor kwaliteit en je bent je bewust van de verantwoordelijkheden die je hebt. Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband. Creativiteit, concentratie en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke eigenschappen, net als je vermogen om problemen te analyseren en op te lossen. Je hebt een brede interesse, volgt de technologische ontwikkelingen in je vak op de voet en past ze toe in je werk.

Hoe ziet de opleiding op de LiS eruit?

De opleiding Research Instrumentmaker is een 4-jarige BOL opleiding op MBO niveau 4.

Het kwalificatiedossier Precisietechniek is de basis van ons beroepsgerichte onderwijs. Op de website www.kwalificatiesmbo.nl van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kun je het volledige kwalificatiedossier vinden.

Met ingang van 1 september 2016 geldt een nieuwe opbouw van het kwalificatiedossier. Het dossier bestaat uit:

 1. Het basisdeel (B) dat wordt gevormd door:
  1. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit zijn gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen die gelden voor het gehele kwalificatiedossier.
  2. De generieke onderdelen. Deze zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en voor zover het niveau 4 betreft het vak Engels.
 2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken en werkprocessen die het verschil maken tussen de verschillende kwalificaties in het kwalificatiedossier. Hiermee ga je je specifiek richten op het beroep Research Instrumentmaker.
 3. De keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij het toerusten voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. 

Vanaf het begin van de opleiding wordt ongeveer 50% van de onderwijstijd besteed aan praktijkonderwijs.

In het 2e en 3e leerjaar loop je stage, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, bij één van de vele stagebedrijven verbonden aan de LiS zoals TNO, Boers&Co, ASML en TU Delft. 

In het 4e leerjaar werk je projectmatig aan het afstuderen en loop je een afstudeerstage.

Welke toelatingseisen heeft de opleiding?
Tot de opleiding Research Instrumentmaker kun je worden toegelaten als je in het bezit bent van:

 • Diploma VMBO Kaderberoepsgerichte, Gemengde of Theoretische Leerweg;
 • Overgangsbewijs naar 4 HAVO of VWO;
 • MBO-diploma van een verwante opleiding op niveau 3.

Welke vakken heb je in je vooropleiding nodig?
Wiskunde en natuurkunde / nask.

 

Inschrijving en intakeactiviteiten
Op de pagina voor aanstaande studenten kun je meer vinden over de aanmeldprocedure bij de LiS.

Hoe is je toekomstperspectief?

Na het afronden van de opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je kunt kiezen voor de eigen HBO opleiding Precision Engineering die de LiS in samenwerking met hogeschool Inholland in september 2017 gestart is. Of bijvoorbeeld voor een HBO-opleiding Werktuigbouwkunde of Mechatronica.

Met een LiS diploma op zak ben je een 'goede binnenkomer' op de arbeidsmarkt. Omdat je tijdens de stages binnen de opleiding al veel in bedrijven hebt gewerkt ben je snel inzetbaar. De arbeidsmarkt voor onze afgestudeerden is goed: het Nederlandse bedrijfsleven roept steeds harder om vakmensen die zijn getraind in het bedenken en realiseren van innovatieve constructies waarin precisietechnologie een centrale rol speelt.

Waar kun je werken
Er zijn veel bedrijven in Nederland en daarbuiten die werken met precisietechniek. Denk hierbij aan de machine-industrie en de transportmiddelen of elektronische industrie. Ook in de Research and Development en Life Science and Health is precisietechniek onmisbaar. Veel wetenschappelijk onderzoek zou onmogelijk zijn zonder de door instrumentmakers ontwikkelde en geproduceerde apparaten of meetopstellingen. 

Wat kost de opleiding?
Voor een MBO-opleiding moet je wettelijk vastgesteld lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de student, het niveau van de opleiding (1-4) en de opleidingsvariant (BBL of BOL). Dit lesgeld moet worden betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie over het lesgeld verwijzen wij je naar www.duo.nl en www.rijksoverheid.nl.  

Boekengeld
Bij de firma Index Books bestel je via internet (www.indexbooks.nl) de voor de opleiding benodigde boeken. Index Books bezorgt de boeken op je huisadres en stuurt je de factuur. 

LiS kosten
Mbo scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting van hun studenten. Onder die basisuitrusting vallen bijvoorbeeld computers, kopieerapparaten en gereedschap. Studenten moeten zelf zorgen voor: 
 • Leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.
 • Meer persoonlijke zaken, zoals werkkleding of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor een bepaalde opleiding.
 • Aanschaf laptop.
De LiS brengt kosten in rekening voor middelen die nodig zijn voor het onderwijs en die eigendom blijven van de student. Het gaat hierbij om:
 
 • Readers
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Specifieke gereedschappen en materialen.

Het staat je vrij om de persoonlijke beschermingsmiddelen en specifieke gereedschappen en materialen zelf en elders aan te schaffen. Interne deskundigen beoordelen of de middelen geschikt zijn voor het onderwijs op de LiS.  Door echter gebruik te maken van de centrale inkoop van de LiS weet je zeker dat je van het juiste materiaal bent voorzien tegen een gunstig tarief.
 
Vrijwillige bijdrage
De LiS vraagt een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt voor reis- en toegangskosten voor excursies en bezoeken aan technische beurzen. 
 

Ontwikkel je technische talent op de Leidse instrumentmakers School!
Ben je enthousiast geraakt?

Kom naar één van onze open dagen:

zaterdag 3 november 2018 van 09.00-13.00 uur

zaterdag 12 januari 2019 van 09.00-13.00 uur

zaterdag 16 maart 2019 van 09.00-13.00 uur.

Je kunt ons ook bellen op 071-568 1168 of mailen via info@lis.nl.