Ben jij de uitvinder met de gouden handjes?

De Leidse instrumentmakers School (LiS) verzorgt de 4-jarige opleiding tot Research Instrumentmaker, een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding op MBO niveau 4.

Research Instrumentmaker, wat is dat eigenlijk?

Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt. Je bedenkt, ontwerpt en bouwt met behulp van diverse machines, zowel handbediende als volautomatische, innovatieve, nauwkeurige instrumenten van metaal, maar ook van kunststof of glas. Met zogenoemde 'verspanende technieken' als draaien, frezen, slijpen en polijsten maak je die precies op maat. Uiterste nauwkeurigheid is van groot belang. Het is belangrijk dat je geconcentreerd en heel precies kunt werken om producten te bedenken, ontwerpen, produceren en kan samenstellen.

Welke kenmerken heeft een Research Instrumentmaker?

Een Research Instrumentmaker is een knutselaar, puzzelaar en uitvinder met een natuurlijke aanleg voor techniek. Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig, je hebt aandacht voor kwaliteit en je bent je bewust van de verantwoordelijkheden die je hebt. Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband. Creativiteit, concentratie en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke eigenschappen, net als je vermogen om problemen te analyseren en op te lossen. Je hebt een brede interesse, volgt de technologische ontwikkelingen in je vak op de voet en past ze toe in je werk.

Hoe ziet de opleiding op de LiS eruit?

De opleiding Research Instrumentmaker is een 4-jarige BOL opleiding op MBO niveau 4.

Het kwalificatiedossier Precisietechniek bestaat uit:

  1. Het basisdeel (B) dat wordt gevormd door:
    1. De beroep specifieke onderdelen. Dit zijn gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen die gelden voor het gehele kwalificatiedossier.
    2. De generieke onderdelen. Deze zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en voor zover het niveau 4 betreft het vak Engels.
  2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken en werkprocessen die het verschil maken tussen de verschillende kwalificaties in het kwalificatiedossier. Hiermee ga je je specifiek richten op het beroep Research Instrumentmaker.
  3. De keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij het toerusten voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. 

Vanaf het begin van de opleiding wordt ongeveer 50% van de onderwijstijd besteed aan praktijkonderwijs.

In het 2e en 3e leerjaar loop je stage, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, bij één van de vele stagebedrijven verbonden aan de LiS zoals TNO, Boers&Co, ASML en TU Delft. 

In het 4e leerjaar werk je projectmatig aan het afstuderen en loop je een afstudeerstage.

Welke toelatingseisen heeft de opleiding?
Tot de opleiding Research Instrumentmaker kun je worden toegelaten als je in het bezit bent van:

  • Diploma VMBO Kaderberoepsgerichte, Gemengde of Theoretische Leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 4 HAVO of VWO;
  • MBO-diploma van een verwante opleiding op niveau 3.

Welke vakken heb je in je vooropleiding nodig?
Wiskunde en natuurkunde / nask.

 

Inschrijving en intakeactiviteiten
Op de pagina voor aanstaande studenten kun je meer vinden over de aanmeldprocedure bij de LiS.

Hoe is je toekomstperspectief?

Na het afronden van de opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Bijvoorbeeld een HBO-opleiding Werktuigbouwkunde of Mechatronica.

Met een LiS diploma op zak ben je een 'goede binnenkomer' op de arbeidsmarkt. Omdat je tijdens de stages binnen de opleiding al veel in bedrijven hebt gewerkt ben je snel inzetbaar. De arbeidsmarkt voor onze afgestudeerden is goed: het Nederlandse bedrijfsleven roept steeds harder om vakmensen die zijn getraind in het bedenken en realiseren van innovatieve constructies waarin precisietechnologie een centrale rol speelt.

 

Bindend studieadvies

In jouw eerste jaar bij de LiS krijg je in januari, indien jouw studievoortgang reden geeft tot zorgen voor wat betreft het succesvol voltooien van de opleiding, een studievoortgangsgesprek waarin een voorlopig studieadvies afgegeven wordt. Tijdens dit gesprek worden er voorwaarden gesteld aan welke eisen je aan het einde van jouw eerste LiS-jaar voldaan moet hebben om de opleiding te mogen vervolgen. Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer aan het eind van het studiejaar blijkt dat je niet aan de genoemde eisen uit het voorlopig studieadvies voldaan hebt betekent dit dat je niet verder mag met de opleiding. Je krijgt dan een negatief bindend studieadvies.

 

De volledige procedure t.a.v. het bindend studieadvies kun je teruglezen in het studentenstatuut dat gepubliceerd staat op de website van de LiS.


 

Waar kun je werken?
Er zijn veel bedrijven in Nederland en daarbuiten die werken met precisietechniek. Denk hierbij aan de machine-industrie en de transportmiddelen of elektronische industrie. Ook in de Research and Development en Life Science and Health is precisietechniek onmisbaar. Veel wetenschappelijk onderzoek zou onmogelijk zijn zonder de door instrumentmakers ontwikkelde en geproduceerde apparaten of meetopstellingen. Vee linstrumentmakers zijn ook werkzaam bij hightech industries.

Huisvesting

Voor studenten die van ver komen kan de LiS eventueel bemiddelen in een kamer bij een hospita of een woonruimte via de stichting huisvesting werkende jongeren. Voor meer informatie en aanvragen kun je terecht bij de decaan van de LiS.

Wat zijn de schoolkosten?

Het begrip schoolkosten omvat alle kosten die studenten moeten maken voor het volgen van het onderwijs. Dit zijn de volgende 4 categoriën:

1. De wettelijke vastgestelde verplichte bijdrage (lesgeld)

2. De basisuitrusting school, waarvoor de school de kosten draagt

3. De onderwijsbenodigdheden, waarvoor de studenten de kosten draagt

4. De vrijwillige bijdrage

Het LiS schoolkostenbeleid en de leermiddelenlijst staan op onze website gepubliceerd. Hierin zijn de richtprijzen opgenomen. De LiS streeft ernaar de kosten voor student zo laag mogelijk te houden. De student is vrij in de keuze van een leverancier. In een aantal gevallen heeft de LiS een collectieve inkoop. Deelname hiering is niet verplicht, maar vaak wel voordelig(er).

 

Ontwikkel je technische talent op de Leidse instrumentmakers School!
Ben je enthousiast geraakt?

Kom naar één van onze open dagen:

dinsdag 7 januari 2020 van 16:00-20:00 uur

zaterdag 14 maart 2020 van 09.00-13.00 uur.

Je kunt ons ook bellen op 071-568 1168 of mailen via info@lis.nl.