Een carrière in de precisietechniek, iets voor jou? 

De Leidse instrumentmakers School (LiS) verzorgt de 4-jarige opleiding tot Research Instrumentmaker, een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding op MBO niveau 4.

Research Instrumentmaker, wat is dat eigenlijk?

Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt. Je bedenkt, ontwerpt en bouwt met behulp van diverse machines, zowel handbediende als volautomatische, innovatieve, nauwkeurige instrumenten van metaal, maar ook van kunststof of glas. Met zogenoemde 'verspanende technieken' als draaien, frezen, slijpen en polijsten maak je die precies op maat. Uiterste nauwkeurigheid is van groot belang. Het is belangrijk dat je geconcentreerd en heel precies kunt werken.

Welke kenmerken heeft een Research Instrumentmaker?

Een Research Instrumentmaker is een knutselaar, puzzelaar en uitvinder met een natuurlijke aanleg voor techniek. Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig, je hebt aandacht voor kwaliteit en je bent je bewust van de verantwoordelijkheden die je hebt. Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband. Creativiteit, concentratie en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke eigenschappen, net als je vermogen om problemen te analyseren en op te lossen. Je hebt een brede interesse, volgt de technologische ontwikkelingen in je vak op de voet en past ze toe in je werk.

Hoe ziet de opleiding op de LiS eruit?

De opleiding Research Instrumentmaker is een 4-jarige BOL opleiding op MBO niveau 4.

Het kwalificatiedossier Precisietechniek is de basis van ons beroepsgerichte onderwijs. Op de website www.kwalificatiesmbo.nl van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kun je het volledige kwalificatiedossier vinden.

Met ingang van 1 september 2016 geldt een nieuwe opbouw van het kwalificatiedossier. Het dossier bestaat uit:

  1. Het basisdeel (B) dat wordt gevormd door:
    1. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit zijn gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen die gelden voor het gehele kwalificatiedossier.
    2. De generieke onderdelen. Deze zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en voor zover het niveau 4 betreft het vak Engels.
  2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken en werkprocessen die het verschil maken tussen de verschillende kwalificaties in het kwalificatiedossier. Hiermee ga je je specifiek richten op het beroep Research Instrumentmaker.
  3. De keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij het toerusten voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. 

Vanaf het begin van de opleiding wordt ongeveer 50% van de onderwijstijd besteed aan praktijkonderwijs.

In het 2e en 3e leerjaar loop je stage, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, bij één van de vele stagebedrijven verbonden aan de LiS zoals TNO, Boers&Co, ASML en TU Delft. 

In het 4e leerjaar werk je projectmatig aan het afstuderen en loop je een afstudeerstage.

Welke toelatingseisen heeft de opleiding?
Tot de opleiding Research Instrumentmaker kun je worden toegelaten als je in het bezit bent van:

  • Diploma VMBO Kaderberoepsgerichte, Gemengde of Theoretische Leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 4 HAVO of VWO;
  • MBO-diploma van een verwante opleiding op niveau 3.

Welke vakken heb je in je vooropleiding nodig?
Wiskunde en natuurkunde / nask.

 

Inschrijving en intakeactiviteiten
Op de pagina voor aanstaande studenten kun je meer vinden over de aanmeldprocedure bij de LiS.

Hoe is je toekomstperspectief?

Na het afronden van de opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je kunt kiezen voor de eigen HBO opleiding Precision Engineering die de LiS in samenwerking met hogeschool Inholland in september 2017 gestart is. Of bijvoorbeeld voor een HBO-opleiding Werktuigbouwkunde of Mechatronica.

Met een LiS diploma op zak ben je een 'goede binnenkomer' op de arbeidsmarkt. Omdat je tijdens de stages binnen de opleiding al veel in bedrijven hebt gewerkt ben je snel inzetbaar. De arbeidsmarkt voor onze afgestudeerden is goed: het Nederlandse bedrijfsleven roept steeds harder om vakmensen die zijn getraind in het bedenken en realiseren van innovatieve constructies waarin precisietechnologie een centrale rol speelt.

 

Bindend studieadvies

In jouw eerste jaar bij de LiS krijg je in januari, indien jouw studievoortgang reden geeft tot zorgen voor wat betreft het succesvol voltooien van de opleiding, een studievoortgangsgesprek waarin een voorlopig studieadvies afgegeven wordt. Tijdens dit gesprek worden er voorwaarden gesteld aan welke eisen je aan het einde van jouw eerste LiS-jaar voldaan moet hebben om de opleiding te mogen vervolgen. Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer aan het eind van het studiejaar blijkt dat je niet aan de genoemde eisen uit het voorlopig studieadvies voldaan hebt betekent dit dat je niet verder mag met de opleiding. Je krijgt dan een negatief bindend studieadvies.

 

De volledige procedure t.a.v. het bindend studieadvies kun je teruglezen in het studentenstatuut dat gepubliceerd staat op de website van de LiS.


 

Waar kun je werken
Er zijn veel bedrijven in Nederland en daarbuiten die werken met precisietechniek. Denk hierbij aan de machine-industrie en de transportmiddelen of elektronische industrie. Ook in de Research and Development en Life Science and Health is precisietechniek onmisbaar. Veel wetenschappelijk onderzoek zou onmogelijk zijn zonder de door instrumentmakers ontwikkelde en geproduceerde apparaten of meetopstellingen. 

Wat kost de opleiding?
Voor een MBO-opleiding moet je wettelijk vastgesteld lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de student, het niveau van de opleiding (1-4) en de opleidingsvariant (BBL of BOL). Dit lesgeld moet worden betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie over het lesgeld verwijzen wij je naar www.duo.nl en www.rijksoverheid.nl.  

Boekengeld
Bij de firma Index Books bestel je via internet (www.indexbooks.nl) de voor de opleiding benodigde boeken. Index Books bezorgt de boeken op je huisadres en stuurt je de factuur. 

Wettelijke bijdrage

De wettelijke bijdrage of les of cursusgeld dat is men verschuldigd aan de Nederlandse overheid. Ze is van toepassing voor alle studenten ouder dan 18 jaar, en wordt geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor Bol studenten. De wettelijke bijdragen vind je via onderstaande link: https://duo.nl/particulier/lesgeld/

 

Schoolkosten

Studenten die starten of reeds zijn gestart met een MBO opleiding hebben in de meeste gevallen te maken met bijkomende kosten. Het betreft de aanschaf van lesmateriaal; zoals boeken en digitale leermiddelen maar ook veiligheidsmiddelen en persoonlijke gereedschappen. Onder deze bijkomende kosten valt ook de aanschaf van een laptop. Voor het aanschaffen van deze middelen zijn er binnen de wet voorwaarden opgenomen voor scholen die ervoor moeten zorgen dat studenten niet onnodig met hoge kosten worden geconfronteerd.

 Meer informatie over schoolkosten vind je via onderstaande links: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/kosten-mbo-opleiding http://www.jobsite.nl/uploads/managed_media/files/Nieuwe_20brochure_20schoolkosten_202012.pdf

 Als consument ben je vrij te kiezen waar je noodzakelijke producten koopt. De LiS heeft in sommige gevallen een collectieve inkoop waardoor de prijzen gunstig zijn t.o.v. derden. Deelname hieraan is niet verplicht. In het schoolkosten document kun je meer informatie vinden, dit document staat bij de publicaties.

 

 
 

Ontwikkel je technische talent op de Leidse instrumentmakers School!
Ben je enthousiast geraakt?

Kom naar één van onze open dagen:

zaterdag 2 november 2019 van 09.00-13.00 uur

dinsdag 7 januari 2020 van 15:00-20:00 uur

zaterdag 14 maart 2020 van 09.00-13.00 uur.

Je kunt ons ook bellen op 071-568 1168 of mailen via info@lis.nl.