De Leidse instrumentmakers School is op zoek naar een:

LID van de Raad van Toezicht

De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een MBO-school voor fijnmechanische techniek met ongeveer 400 studenten, gevestigd in Leiden. De school biedt specialisaties op de terreinen metaal, glas, optica en mechatronica. De afgestudeerden vinden een uitdagende werkkring in de hightech precisie-industrie in het gehele land, bij Nederlandse kennisinstituten zoals TNO en in de ontwikkelingswerkplaatsen van Nederlandse onderzoeksinstituten en universiteiten. Zij zijn zeer gezocht door deze afnemers en spelen een belangrijke rol in Research & Development door hun hoge niveau van vakkennis, vakbekwaamheid en creativiteit. De school herbergt tevens een Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Dit centrum, mede mogelijk gemaakt door overheidsinvesteringssubsidies, is gericht op de sector Life Sciences & Health.

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van een van de leden zoekt de LiS een

lid van de raad van toezicht

(profiel bedrijfsleven/techniek)

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de school, functioneert als klankbord voor de directeur/bestuurder, en heeft een actieve rol in de verbinding tussen de school en de bedrijven en instellingen waar de afgestudeerden aan het werk gaan. De raad telt zes leden met deskundigheid en maatschappelijke verbindingen op een breed terrein.

Het profiel van het nieuwe lid van de raad van toezicht is:

  • breed geïnteresseerd en gedreven om bij te dragen aan de toekomst van de LiS;
  • relevante achtergrond in de techniek en in het bedrijfsleven;
  • ervaring in een managementfunctie en/of een toezichthoudende rol;
  • affiniteit met (technisch) onderwijs;
  • een voor de school relevant netwerk in het bedrijfsleven en daarmee verbonden (werkgevers)organisaties;
  • open en communicatieve persoonlijkheid die balans kan houden tussen betrokkenheid en ruimte geven aan het management van de school. 

      De raad van toezicht vergadert vier keer per jaar. De helft van de vergaderingen wordt gecombineerd met een werkbezoek binnen of buiten de school, en/of een bijeenkomst van een commissie uit de raad van toezicht.

De benoemingstermijn is vier jaar. Leden van de raad van toezicht kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. De functie is onbezoldigd.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 15 mei contact opnemen met Jan van der Boon, voorzitter van de raad van toezicht en directeur bedrijfsvoering bij de universiteit Leiden (je.vanderboon@bb.leidenuniv.nl, 071-5273003).