Bindend studieadvies

In jouw eerste jaar bij de LiS krijg je in januari, indien jouw studievoortgang reden geeft tot zorgen voor wat betreft het succesvol voltooien van de opleiding, een studievoortgangsgesprek waarin een voorlopig studieadvies afgegeven wordt. Tijdens dit gesprek worden er voorwaarden gesteld aan welke eisen je aan het einde van jouw eerste LiS-jaar voldaan moet hebben om de opleiding te mogen vervolgen. Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer aan het eind van het studiejaar blijkt dat je niet aan de genoemde eisen uit het voorlopig studieadvies voldaan hebt betekent dit dat je niet verder mag met de opleiding. Je krijgt dan een negatief bindend studieadvies.

De volledige procedure t.a.v. het bindend studieadvies kun je teruglezen in het studentenstatuut.