Studenten

Onvoldoende financiële middelen

Stap 1 Voorwaarden

Je bent een (nieuwe) minderjarige (jonger dan 18 jaar) mbo-student...

  • die bij de Leidse instrumentmakers School staat ingeschreven voor de niveau 3 of 4 BOL-opleiding tot (research) instrumentmaker
  • én die op 1 oktober nog geen 18 jaar is en dus nog geen recht heeft op een basisbeurs;
  • waarvan het inkomen van jouw ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) lager is dan 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm). Bekijk hier de sociaal minimum inkomen indicaties op de website van de Rijksoverheid. 
  • waarvan jouw ouder(s)/verzorger(s) in de schuldsanering zitten, of onder curatele/bewindvoering staan;

Of een (nieuwe) mbo-student van 18 jaar of ouder...

  • die bij de Leidse instrumentmakers School staat ingeschreven voor de niveau 3 of 4 BOL-opleiding tot (research) instrumentmaker
  • én verkeert in een financieel uitzonderlijk moeilijke situatie (bijvoorbeeld wanneer je in een schuldhulpverlengingstraject of bewindvoering zit, je een mantelzorger bent of je vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat bent om te werken).
  • ben je jonger dan 21 jaar? Het gezinsinkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) van de student en ouder(s)/verzorger(s) ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm)
  • of ben je ouder dan 21 jaar? Het gezinsinkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) van de student ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) op basis van zelfstandig wonen.

Zijn bovenstaande voorwaarden niet op jou van toepassing? Ga dan terug naar de webpagina Studentenfonds en maak opnieuw jouw keuze tussen de diverse aanvragen. Lukt dit niet of twijfel je? Neem dan contact op met Studentenzaken via studentenzakenlis@lis.nl.

Stap 2 Indienen van de aanvraag

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het mbo-studentenfonds is het een vereiste enkele gegevens aan te leveren bij de afdeling Studentzaken van de Leidse instrumentmakers School. Download het aanvraagformulier en stuur deze ingevuld en ondertekend retour naar studentzakenlis@lis.nl.

Stap 3 Beoordeling van de aanvraag

Nadat je het digitale aanvraagformulier uit stap 2 hebt ingevuld en ingestuurd, wordt deze beoordeeld. Je kunt binnen vier weken een reactie van Studentzaken verwachten. Heb je in de tussentijd nog vragen? Neem dan contact op via studentzakenlis@lis.nl.