Werken bij de LiS

Bij de LiS is het personeel in dienst bij de Stichting Leidse instrumentmakers School, een stichting zonder winstoogmerk en met ANBI-status (zie ook ons jaarverslag bij de publicaties).

Er zijn zo’n 40 medewerkers werkzaam, waarvan 80% in het onderwijs en 20% in de ondersteuning daarvan. Een grote bevlogenheid en betrokkenheid bij de LiS en haar studenten kenmerkt ons personeel. 
De in het onderwijs werkzame personeelsleden zijn merendeels uit eigen gelederen afkomstig. Het zijn oud-Lissers die, al dan niet na een periode in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, hun vakmanschap onderwijzen en overdragen aan onze studenten.
De niet-onderwijzende personeelsleden (met elkaar het Bedrijfsbureau vormend) verzorgen de ondersteuning van het onderwijs op facilitair, administratief, logistiek en secretarieel gebied.

Binnen de LiS is het verloop van personeel gering. Vacatures komen niet veelvuldig voor. En als we ze hebben, dan worden ze vaak binnen eigen gelederen of het eigen netwerk vervuld.

De arbeidsvoorwaarden bij de LiS zijn conform cao-mbo (www.mboraad.nl/themas/cao-mbo).

De LiS faciliteert en stimuleert haar medewerkers om de benodigde kennis en vaardigheden op peil te brengen en houden. Daarvoor biedt de LiS scholingsmogelijkheden en is intervisie een belangrijk instrument.

Voor meer informatie over werken bij de LiS kunt u contact opnemen met mw. Nan van Gijzen, manager Bedrijfsbureau (gijzen@lis.nl).