Over ons

Onderzoek en projecten

De LiS streeft naar het aanbieden van innovatief, specialistisch en excellent onderwijs in de precisietechniek. Nieuwe ontwikkelingen in het veld worden op de voet gevolgd. Er wordt op projectbasis nauw samengewerkt met externe partners, bedrijven, onderzoeksinstellingen en experts. 

Scholing Quantum Technologie

Als er iets eigentijds is aan het vakmanschap van de LiS dan is dat de samenwerking tussen de LiS en de Universiteit Leiden in het kader van quantumtechnologie. Niet alleen binnen de academische wereld vindt er veel onderzoek plaats naar quantumtechnologie maar ook bij bedrijven en startups. Dat drijft de vraag naar fijnmechanische componenten om dit onderzoek te kunnen realiseren omhoog.

Om bedrijven en onderzoeksinstituten nu en in de toekomst te kunnen bedienen is het van belang om op alle niveaus, dus ook op het mbo en het hbo, technisch personeel op te leiden met relevante kennis en ervaring.  De LiS is de eerste mbo-opleiding in Nederland die deelneemt aan Quantum Delta.

Inventarisatiefase

Op dit moment onderzoekt de LiS samen met de Universiteit Leiden in welke vakgebieden mbo-studenten, en in het bijzonder LiS-studenten, geschoold zouden moeten worden om aan de vraag naar Quantum Technologie te voldoen. Aangezien veel van dit onderzoek alleen gerealiseerd kan worden bij zeer lage temperaturen spelen cryogene technieken een grote rol. De bijdrage van LiS-studenten zal zich dan ook in grote lijnen toespitsen op:

  • het maken van fijnmechanische componenten die thermische stress kunnen doorstaan en in vacuüm werken;
  • trillingsarm of vrij ontwerpen;
  • bekabeling en het maken van onderdelen voor proefopstellingen en het finetunen daarvan;
  • werken in cleanrooms.

Er wordt geïnventariseerd welke algemene, verdiepende en specialistische kennis een belangrijke rol spelen in de quantumtechnologie die aan bod moeten komen in het onderwijs. Daarover vindt volop overleg plaats met de industrie en andere technische mbo-opleidingen in het land.

Wetenschap en praktijk komen samen
De academische kennis zal met de (praktijk)kennis van de betrokken hbo en mbo-instellingen worden samengebracht in zogenaamde Talent and Learning Centres (TLC’s). De LiS is aangesloten bij het TLC Delft-Leiden. Er is onder andere geld beschikbaar voor het ontwikkelen van leermiddelen voor het vo, mbo en hbo, die dan op de LiS door onze studenten gemaakt zouden kunnen worden. Ook zullen er tandemprojecten georganiseerd worden waarin mbo-studenten samenwerken met een hbo- of wo-student aan éénzelfde project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gunter Helms
Projectmanager LiS

071  568 11 68               helms@lis.nl