LiS Studenten

Studievoortgang

Je bent gestart bij de LiS om de opleiding tot (research) instrumentmaker met succes af te ronden. Het is daarbij belangrijk om je studievoortgang in de gaten te houden en tijdig aan de bel te trekken als je problemen ondervindt. Bij de LiS vinden wij het belangrijk om je een goede begeleiding te bieden tijdens je opleiding. 

Je krijgt op de LiS een mentor, die voor jou (en eventueel voor jouw ouder(s)/verzorger(s)) het eerste aanspreekpunt zal zijn als het gaat om jouw (persoonlijke) ontwikkeling en zaken die er mogelijk in jouw privé situatie spelen die van invloed zijn op hoe het leren op school gaat.

Om inzicht te krijgen in je studievoortgang en hoe het met jou gaat, spreekt je mentor meerdere keren in het semester met jou. Hierbij voert je mentor ook het gesprek met jou over de consequenties bij het ontbreken van voldoende studieresultaten en een positieve studie- en beroepshouding in je eerste studiejaar op de LiS. Dit is namelijk bepalend voor het afgeven van het studieadvies.

Voorlopig Studieadvies (VSA)
Als blijkt dat er tijdens het eerste half jaar redenen van zorg zijn of je de opleiding wel succesvol gaat voltooien, kan er een Voorlopig Studieadvies (VSA) worden afgegeven. In het VSA worden voorwaarden gesteld aan welke eisen je aan het einde van jouw eerste LiS-jaar voldaan moet hebben om je opleiding te mogen vervolgen. 

Bindend Studieadvies (BSA)
Als aan het eind van het studiejaar blijkt dat je niet aan de genoemde eisen hebt voldaan, dan mag je niet verder met je opleiding. Je krijgt dan een negatief Bindend Studieadvies (BSA). 

Voor meer informatie raadpleeg ook: Wat is het Bindend studieadvies in het mbo? - Rijksoverheid