LiS Studenten

Studievoortgang

Je bent gestart bij de LiS om de opleiding tot (research) instrumentmaker met succes af te ronden. Het is daarbij belangrijk om je studievoortgang in de gaten te houden en tijdig aan de bel te trekken als je problemen ondervindt. Bij de LiS vinden wij het belangrijk om je een goede begeleiding te bieden tijdens je studie. Je mentor voert daarom met jou individuele voortgangsgesprekken. Daarnaast zijn er twee standaard studieloopbaangesprekken ingepland.

Voorlopig studieadvies (vsa)
Het eerste studieloopbaangesprek vindt plaats aan het einde van het eerste semester. Als blijkt dat er tijdens het eerste half jaar redenen van zorg zijn of je de opleiding wel succesvol gaat voltooien, kan er een voorlopig studieadvies (vsa) worden afgegeven. In het voorlopig studieadvies worden voorwaarden gesteld aan welke eisen je aan het einde van jouw eerste LiS-jaar voldaan moet hebben om je opleiding te mogen vervolgen.

Bindend studieadvies (bsa)
Als aan het eind van het studiejaar bij het tweede studieloopbaangesprek blijkt dat je niet aan de genoemde eisen hebt voldaan, dan mag je niet verder met de opleiding. Je krijgt dan een negatief bindend studieadvies (bsa).

De volledige procedure t.a.v. het bindend studieadvies kun je teruglezen in de 'Studiegids' die je kunt vinden op de pagina Publicaties onder het kopje  Onderwijs.