Bedrijven

Beroepspraktijkvorming

Boers20190001.960x960

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepsprakijk van de (reseach)instrumentmaker vormt hét uitgangspunt voor het leerproces van de studenten op de Leidse instrumentmakers Schooll (LiS). De LiS werkt samen met erkende leerbedrijven in binnen- en buitenland om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Gedurende de opleiding vindt er een continue wisselwerking plaats tussen leren en werken. We noemen die ook wel de beroepspraktijkvorming (BVP). Studenten gaan op stage en werken aan echte opdrachten/projecten van bedrijven en onderzoeksinstellingen, zowel in groepsverband als individueel (afstudeeropdracht). 

Stages
Tijdens zijn/haar stage leert de student op locatie bij een bedrijf of onderzoeksinstituut wat er allemaal bij het beroep (research)instrumentmaker komt kijken. Tegelijkertijd leert de student ook veel zichzelf. De student treedt tijdens zijn stage zo veel mogelijk op als werknemer in de arbeidsorganisatie, waarbij hij/zij laat zien over de vereiste competenties te beschikken, zoals zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid kunnen dragen, e.d. De competenties worden voorafgaand aan de stage met zowel de student als het leerbedrijf besproken. Welke stages zijn mogelijk?

Groeps- en afstudeerprojecten
Een andere manier waarop studenten in aanraking komen met de beroepspraktijk zijn de projecten waaraan zij werken, in opdracht van bedrijven/onderzoeksinstituten. De LiS is voor haar vierdejaarsstudenten op zoek naar groepsopdrachten en afstudeeropdracht voor het nieuwe semster. Wat zijn de mogelijkheden?

Wat levert het u op?
Het begeleiden en opleiden van LiSsers op de werkvloer levert u vele voordelen op. LiS-studenten beschikken over actuele vakkennis en vaardigheden en voldoen aan alle vereisten uit het kwalificatiedossier (researchinstrumentmaker. Zij hebben door de praktijk en projectgericht aanpak, in een moderne werkomgeving op de LiS, de fijne kneepjes van het vak geleerd. Zo kunnen LiSsers een waardevolle bijdrage lever aan de ontwikkeling van úw nieuwe producten c.q. precisie-instrumenten. Én u draagt tegelijkertijd bij aan het opleiden van vakmensen in uw branche. Mogelijk levert het u zelfs nieuwe medewerkers op.

Erkend leerbedrijf worden?
Studenten van de LiS mogen hun BPV alleen doorlopen bij een officieel erkend leerbedrijf. De landelijke organisatie Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kent deze erkenning toe.
Bent u nog geen erkend leerbedrijf maar wilt u dat wel worden? Neem dan contact op met de LiS via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van een stageplek voor één (of meerdere) van onze studenten? Bel of mail ons via:

071 568 11 68
bpv@lis.nl
www.lis.nl