Bedrijven

Beroepspraktijkvorming

Erkend leerbedrijf worden?
Studenten van de LiS mogen hun BPV alleen doorlopen bij een officieel erkend leerbedrijf. De landelijke organisatie Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kent deze erkenning toe.
Bent u nog geen erkend leerbedrijf maar wilt u dat wel worden? Neem dan contact op met de BPV-coördinator van de LiS.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijk van de (research)instrumentmaker (stage) vormt het uitgangspunt voor het leerproces van de studenten. De LiS werkt samen met 500 erkende leerbedrijven in binnen- en buitenland om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Gedurende de opleiding vindt er een continue wisselwerking plaats tussen leren en werken, de zogenaamde beroepspraktijkvorming oftewel BPV.

Tijdens de BPV leert de student in de praktijk wat er allemaal bij het beroep (research)instrumentmaker komt kijken. Tegelijkertijd leert de student ook veel over zichzelf. 

Doel van de BPV
Het doel van de BPV is de student voor te bereiden op de latere beroepsuitoefening. Hij of zij treedt tijdens de BPV zo veel mogelijk op als werknemer in de arbeidsorganisatie. De student zal moeten laten zien dat hij/zij de vaardigheden en competenties bezit die verwacht worden bij het beroep (research)instrumentmaker, zoals bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Wat levert het u op?
Het begeleiden en opleiden van LiS-studenten op de werkvloer levert u vele voordelen op. LiS-studenten beschikken immers over de meest recente kennis en informatie en hebben door de praktijk- en de projectgerichte aanpak op de LiS de kneepjes van het vak geleerd. Zo kunnen LiSsers een waardevolle bijdrage leveren aan de innovatieve ontwikkelingen binnen uw bedrijf. En u draagt tegelijkertijd bij aan het opleiden van vakmensen in uw branche. Mogelijk levert het u nieuwe medewerkers op.

Thijs Pernot
Coördinator BPV LiS

Stagebedrijven in Europa

De kaart rechts geeft een indruk van de bedrijven en onderzoeksinstellingen waar de LiS mee samenwerkt en studenten stages lopen. Alle erkende leerbedrijven vind je op stagemarkt.nl.