Bedrijven

Groeps- en afstudeeropdrachten

Wat verwachten wij van u?

 • Bij voorkeur een multidisciplinaire opdracht, die realistisch en haalbaar is voor de LiS-student, gelet op zijn vooropleiding.
 • Begeleiding van de studenten in uw bedrijf/instelling door een of meer ervaren specialist(en) met, indien nodig, raadpleeg momenten met externe specialisten in uw netwerk.

Wat kunt u van de LiS en de studenten verwachten?

 • Optimale begeleiding van de studenten die binnen de opdracht werken aan de volgende vonderdelen:
  • analyseren van productspecificaties
  • schetsen en ontwerpen van prototype
  • bouwen van prototype
  • testen van een prototype
 • Aan het eind staat er een werkend prototype volgens vooraf gestelde specificaties. Gedurende het proces wordt er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de probleemstelling om tot een ideale eindoplossing te komen.
 • Presentatie over hun product en wijze van oplossingsgericht werken, inclusief verslagleggen. 

Groeps- en/of afstudeeropdrachten)

 • Groepsopdracht leerjaar 4 (semester 7)
  Deze studenten werken in groepjes van drie, 2,5 dag in de week gedurende 4-5 maanden aan een groepsproject, op de schoollocatie in Leiden.
 • Tandem groepsprojecten
  Dat zijn projecten waarbij twee LiS-studenten samenwerken met een hogeschool-student. Een dergelijke samenwerking is afhankelijk van de specifieke uitdagingen die een project biedt. Studenten van beide opleidingen leren en versterken elkaar en dragen gezamenlijk, vanuit hun verschillende achtergronden, bij aan het project.
 • Afstudeeropdracht leerjaar 4 (semester 8)
  Deze studenten studeren middels een afstudeerdopdracht op locatie bij een opdrachtgever af gedurenden 4-5 maanden (minimaal 650 uur). Ze werken 5 dagen in de week aan hun afstudeeropdracht. Omdat deze opdracht door de studenten bij de opdrachtgever op locatie wordt uitgevoerd, is het een vereiste dat de organisatie door SBB gecertificeerd is als erkend leerbedrijf voor de opleiding researchinistrumentmaker crebo 25897 (25626). 
  Met de afstudeeropdracht laten de studenten zien dat ze klaar zijn om als jonge beroepsbeoefenaars aan de slag te gaan.

De opdrachten mogen gecombineerd mechanisch en/of elektronisch van aard zijn. Zie voorbeelden

Aansluitend wordt uw opdracht toegevoegd aan een portfolio waaruit de studenten hun keuze kunnen maken. Mochten de studenten hun keuze niet laten vallen op een door u aangeboden project, dan nemen wij met u contact op om te bepalen of het dan wellicht mogelijk is het project opnieuw aan te bieden voor een volgend semester.