Nieuwsbericht

Educatie platform voor professionals in Optica en fotonica

Educatie platform voor professionals in Optica en fotonica

De Leidse instrumentmakers School (LiS) heeft samen met het Dutch Optics Centre (DOC), een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en TNO,  en de Haagse Hogeschool (HHS) het Lifelong Optics Learning opleidingsplatform opgezet voor professionals in optica en fotonica.

Het doel is om praktisch, toetsbaar en modulair onderwijs aan te bieden op MBO, HBO en Academisch niveau door middel van maatwerk. Dit is beschikbaar voor allerlei bedrijven die zich primair of secundair begeven in het werkveld van de  optica en fotonica. Het project wordt gesubsidieerd door het Nederlands Ministerie van Sociale Zaken in het kader van de SLIM-stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in het MKB. 

Vier MKB-ondernemingen  (Hyperion, DJM, Admesy en Optics11) vervullen een voortrekkersrol in het inventariseren en ontwerpen van het onderwijs curriculum voor dit platform.

Om maatwerk te kunnen leveren worden de betrokken bedrijven “doorgelicht” d.m.v.  bedrijfsscans door optische specialisten vanuit TNO en de genoemde onderwijsinstellingen. Hieruit volgt een rapportage met kenmerken die als input dienen voor het vormgeven van het onderwijs curriculum van het Lifelong Optics Learning platform. 

Het curriculum zal bestaan uit (online) colleges en trainingen met zelfstudie, practica en praktijk opdrachten. Een team van docenten in het optica en fotonica domein zal de verworven kennis en vaardigheden toetsen. Daarnaast wordt door de terugkerende bedrijfsscans het curriculum up-to-date gehouden.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het Lifelong Optics Learning platform kunnen contact opnemen met de coördinator of met Bart Snijders van het Dutch Optics Centre.