Nieuwsbericht

Minister Dijkgraaf spreekt LiS-studenten over hun passie voor het vak 

Foto boven: eerstejaars LiS-studenten vertellen wat zij in het eerstejaar geleerd hebben op de LiS en hoe hun ervaringen zijn.Foto onder: LiS-student Indira Tjaden informeert minister Dijkgraaf  van OCW over de praktijk in de Utopa werkplaats.

Woensdag 15 juni 2022 bracht minister Dijkgraaf van OCW een bezoek aan de LiS. Om inzicht te krijgen in wat een mbo-vakschool inhoudt, sprak de minister met diverse studenten over hun passie voor de opleiding tot (research)instrumentmaker. (Research)instrumentmakers bedenken, ontwerpen, maken en testen prototypes die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek en de hightechindustrie.

Een zeer betrokken minister die met de studenten ontspannen praat over het mooiste vak van de wereld, die van (research)instrumentmaker.

De praktijk en relatie onderwijs en arbeidsmarkt

De minister werd rondgeleid in de metaal- en glaswerkplaatsen waar studenten uitleg gaven over hetgeen ze op de LiS leren op het gebied van fijnmechanica en precisietechniek. Ook de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt kwam aan bod: vierdejaarsstudenten gaven uitleg over hun projecten waar ze in opdracht van bedrijven en onderzoeksinstituten aan werken. Ook werd stilgestaan bij de keuzedelen die studenten volgen waarbij vooral wordt ingespeeld op innovaties op het gebied van onder andere Instrumentation for Space en Dronetechniek.

Diversiteit en toonaangevend

De minister was verrast door de diversiteit van de opleiding en benadrukte de toonaangevende en specialistische rol van de LiS binnen het technisch mbo-onderwijs. Hij sprak de hoop uit nu en in de toekomst gezamenlijk stappen te kunnen zetten om zo veel en goed mogelijk scholieren te interesseren om te kiezen voor een technische opleiding. Er is veel vraag naar technische vakmensen. Alhoewel veel productie tegenwoordig wordt uitbesteed aan andere landen, willen we als land toch zelf complexe technische vraagstukken blijven oplossen. En dat doet de LiS bij uitstek!