Nieuwsbericht

Nieuwe Coördinator BVP 


Bij
de LiS zijn, in verband met het vertrek van Wim Koop als Coördinator BPV, de rollen en taken met betrekking tot de Beroepspraktijkvorming (BPV) met ingang van heden herverdeeld over de docenten Rianne Govaerts - van Beest en Thijs Pernot. Deze herverdeling ligt in lijn met de ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van het Eigentijds Vakmanschap (EV), een veranderingstraject dat de LiS vorig jaar inzette om het onderwijs op de LiS voor de toekomst nog beter vorm te geven.

"We willen studenten nog beter begeleiden bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt en de weg daar naar toe", zeggen Thijs en Rianne. Professionalisering van ons LOB-programma binnen de LiS (loopbaanoriënatie en begeleiding) en het organiseren/ verwerven van leerzame projecten moeten daaraan bijdragen." 

Rianne is als coördinator leerjaar 4 geen onbekende op de LiS en ook Thijs heeft al ruime ervaring opgedaan op het gebied van LOB. Beiden kijken uit naar een plezierige voortzetting van de samenwerking met bedrijven en instellingen. Voor een nadere kennismaking met Thijs en Rianne, lees hun presentatie

Bent u als bedrijf of instelling op zoek naar een stagiair? Of heeft u een interessant en leerzaam project/opdracht voor onze studenten? Neemt u dan contact op met resp. Thijs of Rianne via LinkedIn of stuur een e-mail naar pernot@lis.nl / govaerts@lis.nl.
Zij informeren u graag over de kwaliteiten van onze studenten en hoe zij een mooie bijdrage kunnen leveren aan uw organisatie.